text.skipToContent text.skipToNavigation
Place your order

 POLITYKA PRYWATNOŚCI maxmara.com

 

 

SKĄD TO POWIADOMIENIE?

Zapisy niniejszej Polityki prywatności („Polityka prywatności”) służą wyjaśnieniu, jakiego rodzaju informacje zbieramy, gdy Użytkownik odwiedza niniejszą Stronę internetową lub inne strony naszych marek, (łącznie „Strony internetowe”) niezależnie do tego, czy jest Użytkownikiem zarejestrowanym czy też niezarejestrowanym, oraz w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób przetwarzamy informacje, które zbieramy lub uzyskujemy od Użytkowników, którzy odwiedzają nasze butiki zarządzane bezpośrednio przez nas lub nasze filie („Butiki”) bądź punkty sprzedażowe prowadzone przez naszych partnerów biznesowych („Punkty sprzedażowe”) albo w kontekście innych kontaktów, które Użytkownik może z nami mieć. Niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie innych informacji, które mogły zostać wysłane w innych okolicznościach.

 

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje o następujących kwestiach:

1.      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. 2

2.      DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY.. 2

3.      JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE.. 4

4.      JAK PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM... 6

5.      PRYWATNOŚĆ DZIECI. 7

6.      PRZECHOWYWANIE, DOSTĘPNOŚĆ I PRZEKAZYWANE DANYCH OSOBOWYCH   7

7.      BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH.. 8

8.      UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH. ZARZĄDZANIE DECYZJAMI  9

9.      UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ W KALIFORNII. 9

10.    PRZECHOWYWANIE DANYCH.. 10

11.    NASZA POLITYKA DOT. PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH PROCESÓW... 10

12.    ŁĄCZA, REKLAMODAWCY, SPONSORZY I REKLAMY.. 10

13.    ADMINISTRATOR DANYCH – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ   10

14.    AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI - ZAWIADOMIENIA.. 11

 

 

 

 

ZGODA

Odwiedzając Stronę internetową, korzystając z naszych usług bądź prowadząc z nami inną interakcję, a także odwiedzając nasze Punkty sprzedażowe, Butiki i/lub Strony internetowe Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z zapisami niniejszej Polityki prywatności i wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie, przesyłanie i ujawnianie danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem Stron internetowych, Butików i/lub Punktów sprzedażowych w myśl postanowień niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli uznamy, iż stosowna jest albo wymagana prawem ochrona uprawnień Użytkownika, możemy poprosić go o zarejestrowanie się (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola). Dotyczy to Użytkowników niezarejestrowanych. W przypadku niewyrażenia zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki prywatności, prosimy nie odwiedzać niniejszej Strony internetowej, nie tworzyć na niej konta, nie podawać danych osobowych ani nie wykorzystywać jej w inny sposób. Prosimy również nie rejestrować się, jeżeli taka opcja zostanie zaproponowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niniejszej Polityce prywatności określenie „dane osobowe” dotyczy wszelkich informacji umożliwiających nam bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika (lub strony trzeciej, której dane zostały nam przekazane przez Użytkownika), w tym informacji odnoszących się do zakupu towarów i usług oraz informacji przekazanych przez Użytkownika (nam bądź stronom trzecim) w związku z wykorzystywaniem Stron internetowych lub Punktów sprzedażowych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) (EU) 2016/679 „roz.(EU) 2016/679” i przepisów obowiązujących w kraju, w którym zbierane są dane. Zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania danych, jeśli wymagają tego przepisy lub w związku z uczestnictwem w dochodzeniach i postępowaniach w sprawach karnych i cywilnych.

 

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY

 

 1. Źródło danych

Zbieramy dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników przez kanały takie jak:

 

Markowe Strony internetowe zajmujące się dystrybucją naszych produktów: w związku ze złożeniem zamówienia na jednej ze Stron internetowych w charakterze „gościa”; w związku z założeniem lub modyfikacją konta; poprzez utworzenie listy życzeń; poprzez udział w konkursie, loterii lub promocji; poprzez wyszukiwanie produktów na jednej ze Stron internetowych; w związku z nawiązaniem z nami kontaktu w formie nadesłanego komentarza lub pytania; w związku z zapisaniem się na listę osób otrzymujących broszury informacyjne i aktualizacje dot. naszych najnowszych produktów i usług, nowo otwartych butików, wydarzeń i promocji; ewentualnie w związku z nadesłaniem wniosku o otrzymanie potwierdzenia zamówienia, potwierdzenia nabytych towarów albo innych alertów;

Nasze Butiki i Punkty sprzedażowe: poprzez wypełnienie karty klienta, w czasie nieformalnych rozmów w Butikach lub Punktach sprzedażowych, podczas interakcji z nami lub w związku z nabyciem towaru;

Wydarzenia: w związku z udziałem w organizowanych przez nas wydarzeniach, ankietach, badaniach rynkowych, konkursach, i innych promocjach (w tym promocjach on-line) typu ministrony, które prowadzimy w sieciach społecznościowych stron trzecich (np. Facebook);

Usługi dla klientów: w związku z prośbą o pomoc, usługi specjalne lub wsparcie posprzedażowe;

E-maile, sms-y i inne komunikaty elektroniczne: w komunikacji z nami.

 

W przypadku, gdy Użytkownik przekazuje nam dane osobowe osób trzecich (np. członków rodziny, innych klientów lub potencjalnych nabywców), musi pamiętać o obowiązkowym powiadomieniu tych osób (wymagana jest ich zgoda na wykorzystywanie danych zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności).

 

 1. Rodzaje danych

Zastrzegamy sobie prawo do zbierania i wykorzystywania różnych rodzajów danych osobowych w zależności od konkretnego celu. Mogą to być:

 1. informacje o osobie takie jak: imię i nazwisko, płeć, wiek/data urodzenia, kraj pochodzenia i inne informacje, których przetwarzanie jest zgodne z prawem;
 2. dane kontaktowe takie jak: adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nr telefonu komórkowego, nr faksu oraz inne informacje kontaktowe, których pozyskiwanie jest zgodne z prawem;
 3. informacje o płatnościach: np. instrument płatniczy (karta kredytowa lub debetowa), nr paszportu (jeżeli jest wymagany w celach podatkowych lub w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy);
 4. informacje sprzedażowe: np. data, zakupione produkty/usługi, miejsce zakupów, kody produktowe, kwota, łączna kwota sprzedaży, nr VAT, reklamacje, zwroty, zwrot środków i inne informacje sprzedażowe, których przetwarzanie jest zgodne z prawem;
 5. informacje o nawykach i dane pochodzące z profilowania, np. dane dot. zakupów (historia zakupów w tym nazwa butiku, w którym nabyto towar, rodzaj, ilość i cena zakupionych produktów), informacje dot. działań związanych z zarządzaniem relacjami z klientem (data i kategorie tych działań, a także ich wyniki), nawyki i preferencje zakupowe (lista życzeń, preferowane kategorie produktów, kolor, styl, inne kupowane marki, najczęściej odwiedzane kraje, znajomość naszych marek, wymiary, adnotacje dot. nawyków zakupowych i specjalnych potrzeb wskazanych przez Użytkownika - np. ulubione materiały), inne informacje (np. związane z wykonywaną pracą, wykształceniem, zainteresowaniami i stylem życia) - w myśl obowiązujących przepisów; oraz
 6. informacje dot. życia rodzinnego, np. stan cywilny, data rocznicy ślubu, liczba posiadanych dzieci, informacje o dzieciach i inne dane dot. rodziny, których przetwarzanie jest zgodne z prawem.

 

3. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w wymienionych niżej celach, w zależności od konkretnej interakcji.

 

3.1       Sprzedaż sklepowa lub on-line (w lokalnym Butiku / Punkcie sprzedażowym lub za pośrednictwem lokalnej Strony internetowej zgodnie z warunkami sprzedaży)

Dane osobowe podane przez Użytkownika lub zebrane przez nas w momencie dokonania zakupu, niezależnie od tego czy zrobił to zarejestrowany Użytkownik czy gość – podstawowe informacje o osobie, dane kontaktowe, dane dot. zakupu, dane fiskalne, informacje sprzedażowe oraz inne dane niezbędne do dostarczenia zakupionego towaru – stosuje się w celu:

 1. kontroli i przetwarzania transakcji zakupu, usług sprzedażowych i posprzedażowych; mogą to być np. czynności administracyjne, księgowe, zwroty, gwarancje, zwrot podatku, przeciwdziałanie oszustwom, komunikacja z klientem, w tym za pośrednictwem poczty e-mail odnośnie do ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia czy dalszych próśb związanych z dostarczonym towarem;
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji i prawa UE (w tym przepisów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy), a także ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Podanie danych osobowych w celach wymienionych wyżej jest obowiązkowe; niewywiązanie się z tego obowiązku uniemożliwia realizację zakupu.

Jeśli przepisy lokalne nie stanowią inaczej, przetwarzanie danych w celach wymienionych wyżej może odbywać się bez zgody Użytkownika, gdyż jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego.

 

 1. W konkretnych celach, odnośnie do danych przekazanych dobrowolnie

Dane osobowe podane przez Użytkownika lub zebrane przez nas w związku z prośbą o konkretną usługę (np. zarejestrowanie konta na Stronie internetowej, złożenie reklamacji, wniosek o informacje), czyli informacje o osobie, dane kontaktowe i dane niezbędne do spełnienie prośby wykorzystuje się

 1. w celu świadczenia zamówionych usług (takich jak zarejestrowanie konta, kontrola uwierzytelnienia danych na Stronie internetowej, administracja kont, wsparcie Użytkownika, rozpatrywanie reklamacji, obsługa list życzeń, udzielanie odpowiedzi na nadesłane pytania i komentarze przez pracowników działu obsługi klienta);
 2. w związku z zarządzaniem broszurami informacyjnymi objętymi abonamentem (dotyczy to również Użytkowników niezarejestrowanych).

Podanie danych osobowych w celach wymienionych wyżej jest obowiązkowe; niewywiązanie się z tego obowiązku uniemożliwia spełnienie prośby.

Jeśli przepisy lokalne nie stanowią inaczej, przetwarzanie danych w celach wymienionych wyżej może odbywać się bez zgody Użytkownika, gdyż jest niezbędne w związku z realizacją prośby.

 

 1. W związku z systemem CRM (dotyczy Użytkowników zarejestrowanych)

Dane osobowe podane przez Użytkownika lub zebrane w drodze wypełnienia formularzy lub w związku z wizytą Użytkownika w Butiku, Punkcie sprzedażowym, tudzież innym rodzajem interakcji, czyli informacje o osobie, dane kontaktowe, dane dot. nawyków zakupowych i dane pochodzące z profilowania oraz informacje dotyczące życia rodzinnego trafiają do naszego centralnego systemu CRM.

 1. Dzięki temu możemy oferować promocje, upusty i usługi indywidualne, wysyłać broszury informacyjne i informacje marketingowo-handlowe dot. naszych produktów i usług, informować o wydarzeniach związanych z naszymi markami (organizowanych przez nas lub w obrębie łańcucha dystrybucyjnego), o ankietach, badaniach i analizach rynku, wysyłać zaproszenia na konkursy, loterie, promocje i inne kampanie prowadzone dla zarejestrowanych Użytkowników czy osób kontaktujących się z naszymi markami („marketing”). Z Użytkownikami, którzy wyrazili zgodę na profilowanie (zob. punkt 3.3.b poniżej), kontaktujemy się w sposób tradycyjny (listy pocztowe, telefon), automatyczny i cyfrowy (e-mail, sms, mms, telefon, inne kanały cyfrowe, np. media społecznościowe), przesyłając informacje zgodne z profilem Użytkownika.
 2. System CRM umożliwia szczegółową analizę kontaktów z Użytkownikiem, poznanie jego zainteresowań, preferencji i nawyków zakupowych. Na bazie tych informacji tworzymy indywidualne lub zbiorcze profile, dzięki którym jesteśmy w stanie świadczyć lepsze usługi i oferować klientom spersonalizowaną obsługę sprzedażową w każdym Butiku i Punkcie sprzedażowym we Włoszech i za granicą („profilowanie”). Możemy również wykorzystywać dane osobowe do tworzenia klastrów oraz prowadzenia analiz rynkowo-statystycznych pozwalających identyfikować produkty i usługi, którymi zainteresowani są klienci naszych marek, a także usprawniać nasze usługi (w tym te świadczone na Stronach internetowych). Dane zgromadzone na Stronach internetowych łączymy z informacjami uzyskanymi w ramach interakcji Użytkownika z obsługą Butików lub Punktów sprzedażowych. Przetwarzanie danych osobowych w celu profilowania odbywa się zgodnie z gwarancjami i środkami określonymi w obowiązujących przepisach.

Wprowadzenie danych do systemu CRM jest opcjonalne i bezpłatne (w oparciu o wyraźną zgodę (opt-in)). Dotyczy jedynie osób, które podały dane osobowe w celach marketingu i profilowaniu [zob. punkty 3.3.a) i b)] lub w jednym z nich. Rezygnacja z konta lub wyrejestrowanie się to czynności możliwe do przeprowadzenia w dowolnym momencie (zob. punkt 8 poniżej). Brak zgody na wykorzystywanie danych osobowych w obu celach (bądź jednym z nich) związanych z systemem CRM w żaden sposób nie uniemożliwia Użytkownikowi korzystania z naszych usług czy dokonywania zakupów, ale powoduje, iż nie jesteśmy w stanie informować Użytkownika o kampaniach marketingowych i opisanych wyżej wydarzeniach ani poznać jego zainteresowań, co zdecydowanie utrudnia zapewnienie mu wyjątkowej i indywidualnej obsługi.

 

4. JAK PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM

Pozyskane dane osobowe Użytkowników przekazujemy filiom, dystrybutorom i franczyzobiorcom również za granicą, a także innym firmom, które świadczą w naszym imieniu usługi (zgodnie z opisem w dalszej części dokumentu) - pod naszym nadzorem lub pod nadzorem osoby trzeciej. Przekazujemy tym podmiotom tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług, zabraniając jednocześnie korzystania z takich danych w innych celach.

 

4.1       Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym

W związku z zakupem naszych produktów i korzystaniem z naszych usług on-line dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez usługodawcę e-handlu związanego z niniejszą Stroną internetową wybranym osobom trzecim, które świadczą usługi na rzecz tegoż usługodawcy, w tym podmiotom zajmującym się realizacją zamówień, wysyłką produktów, przetwarzaniem płatności wykonywanych przy pomocy kart kredytowych lub debetowych i przeciwdziałaniem korupcji.

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane osobom trzecim celem monitorowania i analizowania działań na Stronie internetowej, organizacji hostingu dla treści on-line, zapewniania pomocy organizacyjno-technicznej w obszarach wskazanych powyżej, utrzymywania bazy danych klientów, udzielania wsparcia marketingowego oraz zarządzania e-mailami, analizami rynkowymi, ankietami, konkursami, loteriami i promocjami.  Osoby trzecie mogą mieć również dostęp do danych osobowych Użytkownika oraz uprawnienia do ich przetwarzania i przechowywania w związku ze świadczeniem usług w naszym imieniu we Włoszech, w kraju Użytkownika lub za granicą. Nasi usługodawcy nie mogą wykorzystywać danych osobowych Użytkowników w celach innych niż świadczenie zakontraktowanych usług.

 

Nasze filie odpowiedzialne za działalność lokalną we Włoszech, działalność zagraniczną i operacje on-line, a także nasi partnerzy biznesowi (franczyzobiorcy, dystrybutorzy) zarządzający Punktami sprzedażowymi bądź internetowymi kanałami sprzedaży to podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych w celach CRM zgodnie z naszymi poleceniami.

 

4.2       Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane firmom zarządzającym płatnościami i przeciwdziałaniem korupcji, działającym niezależnie w charakterze administratorów danych, w celu świadczenia sprzedażowych usług internetowych.

W przypadku operacji związanych z aktywami lub sprawami korporacyjnymi (typu fuzja, przejęcie, reorganizacja czy likwidacja) dane klientów stanowią zwykle część przenoszonych aktywów i mamy prawo je przekazywać następcom prawnym w prawnie dopuszczalnym zakresie z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów.  Dane osobowe Użytkowników podlegają dotychczasowym zapisom polityki prywatności, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

 

Możemy także ujawniać dane osobowe Użytkowników osobom trzecim (i) jeśli takie są wymogi prawne UE lub państwa członkowskiego, (ii) w związku z toczącym się postępowaniem, (iii) w odpowiedzi na prawnie uzasadniony wniosek organu ścigania, oraz (iv) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa i mienia.

 

Poza tym w prawnie dopuszczalnym zakresie możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników osobom trzecim w przypadku skargi związanej ze sposobem, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony internetowej, jeżeli uznamy za stosowne przeprowadzenie dochodzenia lub podjęcie środków zaradczych w zakresie działań bezprawnych, podejrzenia o oszustwo albo jeśli sami dojdziemy do wniosku – wedle własnego uznania – że sposób, w który Użytkownik korzysta ze Strony internetowej jest niezgodny z warunkami użytkowania Strony internetowej.

 

Pełen wykaz podmiotów przetwarzających i osób trzecich, którym przekazujemy dane osobowe, znajduje się w punkcie kontaktowym, którego dane podajemy poniżej (pkt 13).

 

5. PRYWATNOŚĆ DZIECI

 

Niniejsza Strona internetowa jest przeznaczona dla ogółu Użytkowników, ale świadczone przez nas usługi dotyczą osób w wieku powyżej 18 lat. Celowo nie zbieramy, nie wykorzystujemy i nie ujawniamy danych osobowych osób poniżej 18. roku życia, co dotyczy zarówno sprzedaży internetowej, jak i sprzedaży w Butikach i Punktach sprzedażowych. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej, dokonamy ich usunięcia.

Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia proszeni są o niedokonywanie rejestracji ani zakupów on-line. Przed przejściem wymaganym procedur powinni oni poprosić o stosowną zgodę osoby dorosłe (tzn. rodziców lub prawnych opiekunów).

 

6. PRZECHOWYWANIE, DOSTĘPNOŚĆ I PRZEKAZYWANE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przy pomocy Stron internetowych przetwarza się przy wykorzystaniu środków elektronicznych i internetowych takich jak usługi analityczne świadczone na serwerach wybranych usługodawców w Unii Europejskiej (np. w Niemczech i Irlandii, jeśli chodzi o transakcje sprzedażowe on-line na Stronach internetowych, którymi bezpośrednio zarządzamy) i poza nią (np. w USA, gdzie realizuje się usługi związane z subskrypcją broszur informacyjnych).  W Butikach i Punktach sprzedażowych dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób tradycyjny (druk). W obu przypadkach dane osobowe trafiają do systemu CRM znajdującego się w centralnej i zabezpieczonej bazie danych prowadzonej we Włoszech przez menadżerów ds. relacji z klientami oraz zespoły marketingowe we Włoszech i za granicą.

 

Dostęp do danych osobowych następuje wyłącznie w uzasadnionych celach przy wykorzystaniu wielopoziomowych narzędzi kontrolnych; dostęp taki mają autoryzowani pracownicy Butików, Punktów sprzedażowych oraz lokalny usługodawca e-handlu (np. personel IT, działu cyfryzacji, działu marketingu, działu sprzedaży detalicznej, działu administracyjnego czy ochrony). Pracownicy ci są zobowiązani do zachowania poufności i wyznacza się ich jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych zgodnie z prawem obowiązującym na szczeblu lokalnym. W szczególności jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach CRM, dane te może przeglądać, sprostować i aktualizować nasz personel oraz pracownicy Butików, Punktów sprzedażowych lub lokalnego usługodawcy e-handlu (zwłaszcza pracownicy działów marketingowych i sprzedażowych). Miejscem pracy tych osób są Włochy lub inne państwo, są one zobowiązane do przejścia odpowiednich szkoleń i do zachowania tajemnicy. Osoby te mogą zostać przez nas zaangażowane do zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych wg naszych poleceń.

 

Jeżeli konieczne jest przekazanie danych osobowych Użytkownika za granicę w związku z zapisami niniejszej Polityki prywatności, również do miejsc, w których prawodawstwo w przedmiotowym zakresie różni się od przepisów kraju Użytkownika, podejmujemy kroki na rzecz zapewnienia, że przekazanie danych jest zgodne z europejskimi normami w zakresie standardów ochrony danych bądź z normami lokalnymi w kraju, w którym zbieramy dane, tak aby dane Użytkowników pozostały poufne i zabezpieczone.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosujemy odpowiednie środki zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem. Np. jeżeli Użytkownik podaje informacje związane z zamówieniem, korzystamy z technologii SSL, czyli narzędzia kodowania zapewniającego bezpieczeństwo przesyłu danych w internecie. Wykorzystujemy również zapory, kontrolę haseł oraz inne zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w związku z utrzymywaniem niniejszej Strony internetowej. Pomimo wdrożenia zabezpieczeń opisanych powyżej przypominamy wszystkim Użytkownikom, że stuprocentowa ochrona nie jest możliwa.  Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe na własne ryzyko, natomiast my – w maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy prawa – nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych Użytkownika z powodu błędów, zaniechań lub niedozwolonych działań osób trzecich podczas transmisji danych lub po jej zakończeniu. Zalecamy (i) okresową aktualizację oprogramowania chroniącego transmisję danych w sieciach (np. oprogramowanie antywirusowe) i sprawdzanie, czy dostawca usług komunikacji elektronicznej zainstalował odpowiednie narzędzia ochrony transmisji danych w sieciach (np. zapory, filtry poczty niechcianej); (ii) nieujawnianie nikomu nazw użytkownika ani haseł umożliwiających dostęp do konta Użytkownika; oraz (iii) okresową zmianę hasła.

 

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy uznamy, iż bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą jest zagrożone bądź zostało naruszone, niezwłocznie poinformujemy o tym Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem, wykorzystując jedną z metod, o których mowa w odpowiednich przepisach (przekazując nam swój adres e-mail, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie takich powiadomień w formie elektronicznej na podany adres e-mail).

 

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH. ZARZĄDZANIE DECYZJAMI

 

 1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik może – w dowolnej chwili i bezpłatnie – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, otrzymać dane, które dostarczył w formie elektronicznej, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych), zażądać sprostowania, uzaktualnienia, usunięcia bądź modyfikacji danych (z zastrzeżeniem ewentualnych wyłączeń).  Użytkownik może dokonać aktualizacji wszelkich przekazanych nam informacji, kontaktując się z nami pod podanym niżej adresem. Wnioski o usunięcie danych podlegają wszelkim zobowiązaniom nakładanym na nas w związku z archiwizacją dokumentów i rejestrów.

Jeśli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane w niestosowny sposób, może złożyć skargę do krajowego urzędu zajmującego się ochroną danych osobowych lub do innej instytucji tego typu w UE lub EOG.

Aby skorzystać z tych uprawnień, należy przesłać wniosek drogą e-mailową na adres infoprivacy@maxmara.com lub zwykłą pocztą na adres podany poniżej (pkt 13). Kontaktując się z nami, prosimy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu, tak aby umożliwić nam odpowiednie rozpatrzenie sprawy.

 

8.2       Poprawność - dane osobowe muszą być aktualne

Aby umożliwić nam świadczenie usług odpowiedniej jakości, zachęcamy Użytkowników do regularnego przeglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.  Użytkownicy zarejestrowani mogą uzyskiwać dostęp do swoich danych i edytować je w ustawieniach konta na Stronie internetowej; pozostali Użytkownicy mogą skontaktować się z nami (zob. pkt 13), który chętnie pomoże w aktualizacji danych osobowych.

 

8.3       Zarządzanie decyzjami dot. marketingu bezpośredniego i profilowania

Osoby pragnące wycofać się z opcji związanych z systemem CRM, marketingiem i profilowaniem oraz osoby zainteresowane zarządzaniem preferencjami reklamowymi mogą przesłać stosowną prośbę do nas (zob. pkt 13), którego dane podano poniżej, celem wprowadzenia żądanych zmian. Ta sama procedura obowiązuje w przypadku wycofania zgody na profilowanie.  

 

9. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ W KALIFORNII

 

W myśl zapisów par. 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego rezydenci Kalifornii mają prawo domagać się od firm, z którymi łączą ich relacje biznesowe, określonych informacji dot. rodzajów danych osobowych przekazywanych przez te firmy osobom trzecim w bezpośrednich celach marketingowych, a także wymagać ujawnienia tożsamości stron trzecich, do których firmy te wysłały tego rodzaju informacje w poprzednim roku kalendarzowym.  W związku z powyższym Użytkownicy, którzy są rezydentami Kalifornii zainteresowanymi otrzymaniem kopii informacji ujawnionych przez nas na mocy przedmiotowych przepisów, proszeni są o nadesłanie stosownego wniosku na piśmie do nas .  Odpowiedzi udzielamy w ciągu 30 dni.

 

10. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe przechowuje się w okresie trwania relacji biznesowej i tak długo, jak wymagają tego cele zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności (np. jeżeli Użytkownik jest subskrybentem broszury informacyjnej, jego dane będą przechowywane przez okres subskrypcji; jeżeli Użytkownik korzysta z konta, do czasu zamknięcia konta). Po zakończeniu tego okresu dane osobowe Użytkowników są przechowywane jedynie w celach związanych ze zobowiązaniami prawno-regulacyjnymi (np. przez 10 lat w celach księgowych; przez określony czas w związku z podatkami, itd.) bądź w celu umożliwienia nam udowodnienia przysługujących nam praw i nałożonych na nas obowiązków.

 

Dane osobowe przetwarzane w związku z systemem CRM (pkt 3.3) przechowuje się do momentu zamknięcia konta lub wycofania zgody na przetwarzanie. Dane osobowe odnoszące się do informacji o zakupach, przetwarzane w związku z profilowaniem i marketingiem, przechowuje się przez określony czas zgody z obowiązującymi przepisami; po upływie tego czasu dane te są usuwane lub poddawane trwałej anonimizacji.

 

11. NASZA POLITYKA DOT. PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH PROCESÓW

Ogólne informacje na temat plików cookie oraz sposobów ich dezaktywacji znajdują się w rozdziale poświęconym plikom cookie i zarządzaniu reklamami na Stronie internetowej maxmara.com/cookie-policy.

 

12. ŁĄCZA, REKLAMODAWCY, SPONSORZY I REKLAMY

Na niniejszej Stronie internetowej mogą znajdować się łącza do różnych witryn, które są w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, a także łącza do witryn osób trzecich. W przypadku podania danych osobowych na takich witrynach, podlegają one regulacjom zawartym w politykach i regulaminach bezpieczeństwa tychże witryn - w tym Stron internetowych prowadzonych i zarządzanych przez uprawnionych dystrybutorów, z wyłączeniem danych zbieranych w celach związanych z systemem CRM, w którym to przypadku umieszcza się naszą politykę prywatności, której postanowienia mogą być odmienne od niniejszej Polityki prywatności. Prosimy zapoznać się z zapisami innych polityk prywatności, gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za informacje (ani nie mamy nad nimi żadnej kontroli) podawane, zbierane, wykorzystane, ujawniane czy w inny sposób przetwarzane na witrynach osób trzecich.

 

13. ADMINISTRATOR DANYCH - JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ

W celach związanych z niniejszą Polityką prywatności i przetwarzaniem danych osobowych, o którym w niej mowa, słowa takie jak „my”, „nasze”, „nas”, „Spółka" dotyczą Max Mara Fashion Group S.r.l. z siedzibą przy Via Pietro Giannone, 10-10122, w Turynie, we Włoszech.  Spółka holdingowa i ostateczny właściciel marek rozprowadzanych przez filie, w tym marki  ”Max Mara” pełni rolę administratora danych (zgodnie z definicją w rozporządzeniu UE 2016/679) odnośnie do danych zbieranych przez Butiki, Punkty sprzedażowe lub Strony internetowe we Włoszech i za granicą w celach związanych z systemem CRM, o których mowa w punktach 3.2 i 3.3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach związanych z systemem CRM. Z Inspektorem Ochrony Danym można skontaktować się pod adresem: Via Pietro Giannone 10, 10122 Turyn (Włochy), email: dpo@mmfg.it.

 

Administratorem danych zbieranych w lokalnym Butiku, Punkcie sprzedażowym lub na lokalnej Stronie internetowej w odniesieniu do celów sprzedażowych, o których mowa w punkcie 3.1 jest Butik, Punkt sprzedażowy lub sklep internetowy Max Mara, w którym Użytkownik dokonał zakupu lub który pozyskał dane. Usługodawca lokalny może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się jego siedziba. Niemniej jednak – z wyłączeniem przypadków, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy  prawa w danej jurysdykcji stanowią inaczej – usługodawca lokalny powinien przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszej Polityce prywatności.

 

 

14. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI - ZAWIADOMIENIA

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszej Polityce prywatności oraz do dodawania do niej / usuwania z niej zapisów w dowolnym momencie, wyłącznie wedle naszego uznania, przy czym zobowiązujemy się do umieszczania najnowszej wersji Polityki prywatności w tej części Strony internetowej oraz aktualizacji podanej niżej daty „Ostatniej korekty”. Użytkownik odpowiada za okresowe zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności i uwzględnienie ewentualnych zmian, które zostały w niej wprowadzone. W niektórych przypadkach podajemy dodatkowe informacje dotyczące poważnych zmian w Polityce prywatności, umieszczając stosowne oświadczenie na stronie głównej niniejszej Strony internetowej lub – w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – wysyłając e-mail z powiadomieniem lub umieszczając stosowne oświadczenie na stronie konta Użytkownika. Przyjmując brzmienie skorygowanej Polityki prywatności (poprzez kliknięcie przycisku „Przyjmuję”) za powiadomieniem e-mailowym lub oświadczeniem na stronie konta (dostępnym, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów), ewentualnie przeprowadzając transakcję zakupu na Stronie internetowej lub w dowolnym sklepie po wprowadzeniu korekt do niniejszej Polityki prywatności, tudzież wysyłając dane na Stronę internetową po wprowadzeniu korekt do niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie skorygowanej Polityki prywatności. W wyniku wprowadzonych zmian przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie będzie możliwe bez jego wyraźnej zgody (jeśli wymaga tego obowiązujące prawo).  

Z treścią poprzednich wersji Polityki prywatności można się zapoznać na stronie: maxmara.com/database-privacy

 

OSTATNIA KOREKTA

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 

 

 PRIVACY POLICY maxmara.com

 

WHY THIS NOTICE

This privacy policy (the “Privacy Policy”) is intended to assist you in understanding what information we gather when you visit this Website and other websites of our brands, (collectively “Websites”), whether you are a registered user or not, and to describe how we use that information. If applicable, this Privacy Policy describes also how we process the information you may provide us or we collect about you, when you visit our boutiques managed directly by us or our affiliates (“Boutiques”) or the points of sales operated by our business partners (“Points of Sales”), or in the context of any other contacts you may have with us. This policy in supplemental to any other information you may have been provided in those other circumstances.

 

These documents provide you with important information about the following:

1.      PROCESSING OF PERSONAL DATA.. 2

2.      PERSONAL DATA WE COLLECT.. 2

3.      HOW WE USE PERSONAL DATA.. 3

4.      HOW WE SHARE PERSONAL DATA.. 5

5.      CHILDREN'S PRIVACY.. 6

6.      STORAGE, ACCESSIBILITY AND TRANSFER OF PERSONAL DATA.. 6

7.      SECURITY AND CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA.. 7

8.      RIGHTS IN RELATION TO PERSONAL DATA– MANAGING YOUR CHOICES. 7

9.      CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS. 8

10.    DATA RETENTION.. 8

11.    OUR POLICY ON COOKIES AND SIMILAR PROCESSES. 9

12.    LINKS, ADVERTISERS, SPONSORS & ADS. 9

13.    DATA CONTROLLER –DATA PROTECTION OFFICER-  AND HOW TO CONTACT US  9

14.    UPDATING THIS POLICY - NOTICES. 10

 

ACCEPTANCE

By visiting the  Website, using its services or, otherwise by interacting with us, our Points of Sales, Boutique and/or Websites, you acknowledge that you have read and understand this Privacy Policy and you agree that we may collect, use, store, transmit and disclose the personal data we collect through the Websites, Boutiques and/or Points of Sale in accordance with this Privacy Policy. Unless you already registered with us, we may ask you to opt-in (e.g., ticking a checkbox) if we deem it appropriate to safeguard your rights or if so required by the applicable laws. If you do not agree to the terms of this Privacy Policy, please do not visit this Website, create an account and do not otherwise use or submit personal data to this Website, or do not opt-in when this option is offered to you pursuant to the applicable laws.

 

1. PROCESSING OF PERSONAL DATA

When we use "Personal Data" in this Privacy Policy we refer to any information enabling us to identify you (or a third party whose personal data you provide us) directly or indirectly including any information incidental to the purchase of goods or services; or that you chose to communicate to us or share with us, or third parties, while using the Websites or at Points of Sales . We will process the personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 “Reg.(EU) 2016/679” and with the legislation of the country where data should be collected, if applicable. We reserve the right to carry out additional processing as required by law or as part of a criminal or other investigation or proceedings.

 

2. PERSONAL DATA WE COLLECT

 

 1. Source of Data

We collect personal data from you only when you voluntarily provide us with this information, such as:

 

Branded Websites distributing our products: when placing an order through the Website(s) , as a “guest”; establishing an account or modifying your account; by setting up a wish list; entering a contest, sweepstakes or promotion; searching on the Website; contacting us with a comment or question; signing up to receive email newsletters and updates regarding our latest products and services, boutique openings, events or promotions; or requesting to receive an order confirmation, shipping confirmation or other alerts;

Our Boutiques and Points of Sales: when filling in our customer card, during informal chats when you visit our Boutiques or Points of Sales, interact with us, or purchase merchandise;

Events: when participating to our events, surveys and market researches, challenges, and other promotions, also online, e.g., minisites that we run on third party social networks such as Facebook;

Our customer services: when asking for assistance, special services or aftersale care;

E-mail, text and other electronic messages.: when communicating between you and us.

 

If you provide us with personal information of third parties (e.g., your family members, other customer or prospects of us), you should make sure that said third parties are informed and authorized the use of their data as described in this Privacy Policy.

 

 1. Types of Data

We may collectand use different types of personal data depending on the specific purpose we have, as described below:

 1. personal details, such as name, surname, gender, age/date of birth, country of origin, and other personal details as allowed by applicable laws;
 2. contact details, such as address, email address, phone number, mobile number, fax number (if any), and other contact details as allowed by applicable laws;
 3. payment details, such as payment instrument (credit card, debit card) if applicable, passport number when required for tax or anti money laundering reasons;
 4. sales related information, such as date, products or services provided, place of purchase, product codes, amount, total of sales, VAT number, complaints, returns, refunds and other sales related information as allowed by applicable laws;
 5. habits and profiles, such as data regarding your purchases (purchase history including, boutique where the sale takes place, type, quantity and price of the products purchased by you), information related to customer relationship management activities and initiatives (date and categories of said actions as performed or to be performed and results of said actions), shopping habits and preferences (wish list, preferred categories of products, colour, style, other brands purchased, most visited countries, how you knows our brands, sizes, notes regarding purchase habits or special needs stated by you – i.e. preferred materials), other information (job related information, education, hobbies and lifestyle activities) as allowed by applicable laws; and
 6. family related information, such as marital status, anniversary date, number of children, children related information and other family related information as allowed by applicable laws.

 

3. HOW WE USE PERSONAL DATA

Personal data may be used for the following purposes, depending on the specific circumstances in which you interact with us.

 

3.1       For online and in-store sales (by the local Boutique/Point of Sale at which you make your purchase or the local website vendor as identified in the Terms of Sale of your online purchase)

Your personal data provided by you or collected when you make any purchase, regardless as a guest or registered user, i.e. basic personal details, contact details, data regarding your purchases, fiscal data, payment details, sales related information, and any other data strictly necessary for the delivery of products, will be used:

 1. to manage, administer and process your purchase of our products, sale and post-sale services, e.g. administrative activities, accounting, returns, warranties, tax free refunds if applicable, fraud prevention, communicating with you, including by e-mail, for any problem relating to the handling of the order or to subsequent requests relating to the order;
 2. to comply with obligations imposed by laws, regulations or EU legislation (including anti-money laundering laws) and to establish or defend a legal claim.

Providing your personal data for the purposes above is necessary; denial thereof would make it impossible to complete your purchase.

Unless otherwise required to comply with local applicable laws, data may be processed for these purposes without seeking your consent because this is necessary to comply with the contractual and legal obligations.

 

 1. For specific purposes for which it was volunteered

Your personal data provided by you or collected when you ask for a specific service (e.g., registering your account on our Websites, handling complains, asking for information) i.e. personal details, contact details, data strictly necessary for follow-up your request, will be used

 1. to provide the services you requested (e.g., operating the processes of registering your account, managing authentication on the Website, operating your accounts, assisting you, and handling any complaints, handling wish lists, follow up to any question or contact request you may submit to us, also through our customer care service);
 2. to manage newsletter subscription if you are not also registered with us.

Providing your personal data for the purposes above is necessary; denial thereof would make it impossible to complete your request.

Unless otherwise required to comply with local applicable laws, data may be processed for these purposes without seeking your consent because this is necessary to follow up your request.

 

 1. For CRM purposes if you register with us

Your personal data provided by you filling in our forms or collected when you visit our Boutiques, Points of Sales or Websites and you interact with us, i.e. personal details, contact details, data regarding your habits and profile, family details, will be entered into our centralized CRM:

 1. to offer you with promotions, discounts, and other tailored services, and send you newsletters, other marketing and commercial communications on products, services and invitations to events about our brands (either organized by us or our distributing chain), surveys and researches, market analysis, invitation to contests, sweepstakes or promotions and other initiatives for registered customers or contacts of our brands (“marketing”). We may use traditional (postal mail, and phone) and/or digital and automated (e-mail, SMS, MMS, telephone and other digital channels, e.g., social media) contact means, and may send you these communications based on your profile, if you agreed to our profiling (see point 3.3.b) below);
 2. to analyze your contacts with us, interests, preferences and purchase habits, and create individual or aggregated profiles based on that, to work out how to provide you with a better service, including to provide you with a customized sales experience in any and every Boutiques and Points of Sales in Italy and abroad (“profiling”). We may use the personal data also to create clusters and conduct market and statistical analyses directed at identifying products and/or services of interest to the customers of our brands and to improve our services (including the Websites). We will combine your data collected on the Websites with information that we may have obtained through your interaction with the sales persons at the Boutiques and/or the Points of Sales. The processing for the personal data for profiling is carried out in compliance with the guarantees and measures set by the applicable law.

Your data entry into the CRM system is optional and free (based on your selective opt-in) and only if you provide your personal data for both the purposes of marketing and profiling under points 3.3.a) and b), or one of them. You may unsubscribe or opt-out at any time (see point 8 below). Denial to provide your personal data for both or one of these CRM purposes does not prevent you, in any way, from using our the services or making your purchases, but we will not be able to inform you on the marketing initiatives and events described above and we could not understand your interests and offer you a more personalized shopping experience.

 

4. HOW WE SHARE PERSONAL DATA

We share your personal data collected with our affiliates, distributors, and franchisees, including those located in other countries, and with other companies that provide services on our behalf (as further described below), whether upon our direction or the direction of a third party .We will only provide those companies and organizations the personal data required to deliver the services and will prohibit them from using that personal data for any other purpose.

 

4.1       Sharing with data processors

When you purchase our products or use our online sale services your personal data may be shared by the e-commerce vendor of this Website with selected third parties who provide services to the vendor, including those that fulfill orders, ship products, process credit and debit card payments, and anti-fraud controls.

 

Your personal data may be shared with third parties to monitor and analyze Website activity, host Website content, provide technical and organizational services functional to the purposes above, maintain our customer database, assist in marketing and administer emails, market analysis, surveys, contests, sweepstakes or promotions.  Such third parties may have access to, store and process your personal data to provide those services on our behalf, which may occur in Italy, your country or abroad.  Our service providers are not authorized to use personal data for any purpose other than to provide the contracted services.

 

Our affiliated companies operating our brand business locally in Italy and in the other countries or online  and our business partners (franchisees, distributors) operating the Points of Sales or the online sales on their websites will process your personal data for the CRM purposes as data processors upon our instructions

 

4.2       Sharing with other third parties

Your personal data may need to be shared with companies providing payments management, and anti-fraud controls acting independently as data controllers, for providing you with the online sales services.

In case of any asset or corporate operations (e.g. merger or acquisition, our reorganization or liquidation), customer data will likely be one of the transferred assets and we may share them with any of our legal successors, to the extent permitted by law based on our legitimate interest.  Your personal data will remain subject to any pre-existing privacy policy unless you agree otherwise.

 

We may also disclose your personal data to third parties (i) when required by a law of the EU or of a Member State (ii) in response to legal proceedings; (iii) in response to a request from a law enforcement agency under legitimate basis; or (iv) to protect our rights, privacy, safety or property, or the public.

 

Moreover, to the extent permitted by law, we may also communicate personal data to third parties in the event of a complaint about your use of the Website and, where we deem it necessary to investigate, prevent or take measures regarding illegal activities, suspected fraud, or where we believe, at our sole discretion, that your use of the Website is incompatible with the terms of the Website.

 

The full list of data processors appointed and of the third parties to which data are communicated can be obtained  at the contact point below (point 13).

 

5. CHILDREN'S PRIVACY

 

This Website is a general audience site; however our services are intended for people aged 18 years or older. We do not knowingly request or collect, use and disclose personal data provided by a person under the age of 18 both online and at the Boutiques/Points of Sales. In the event we learn we have collected personally data from a child, we will delete that information.

If you are under this age, please do not register or proceed with the online purchase and ask an adult (i.e. your parents or your legal guardian) to proceed with the required procedures.

 

6. STORAGE, ACCESSIBILITY AND TRANSFER OF PERSONAL DATA

The personal data collected through the Websites is processed mainly using electronic or web means, including web analytics services hosted by servers of our selected providers both in the European Union (e.g., Germany and Ireland, for online sales transactions on our directly managed Websites) and outside the European Union (e.g., USA, for our newsletter subscription services).  In Boutiques and Points of Sales, personal data may also be processed in hard copy. In both cases, the personal data will be feeded for the CRM purposes into our centralized and secured data base stored in Italy and is managed by our Customer Relationship Managers and marketing team in Italy and abroad.

 

Personal data will be accessed, on a need-to-know and under multi-level access control tools, only by authorized staff of our Boutiques, Points of Sales and of the local e-commerce vendor (e.g. staff in the digital & IT, marketing, retail, administration, security departments). This staff engaged to be bound by confidentiality obligations and expressly appointed as person in charge of the processing, as required by the applicable law. In particular, if you agreed to the processing of your personal data for the CRM purposes, the related data may be read, amended and updated by our staff and the staff at the, Boutiques, Points of Sales and/or local e-commerce vendors (especially the sales and marketing personnel). The staff is based in Italy or abroad, and is trained and bound by confidentiality obligations. We may use them, indeed, to collect, use and disclose the data as instructed by us.

 

If we need to transfer the personal data abroad for achieving the purposes of this Privacy Policy, including where the data protection legislation differs from the one applicable in your country, we take steps to ensure that these communications happen in compliance with the European data protection standards, or other local standards in the country where we collect the data, so that your data remain secure and confidential.

 

7. SECURITY AND CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA

 

We have implemented appropriate measures designed to secure your personal data from accidental loss and from unauthorized access, use, alteration and disclosure.  For example, when you provide any order information, we use Secure Socket Layer (SSL) technology, an encryption tool that provides security while transmitting this information over the Internet.  We also use firewall technology, password controls, and other technological and procedural safeguards in maintaining this Website.  Although we have implemented the above security measures for this Website, you should be aware that 100% security is not possible.  Therefore, your providing of your personal data is done at your own risk and, to the greatest extent permitted under applicable law, we shall have no liability as a result of the disclosure of your personal information due to errors, omissions or unauthorized acts of third parties during or after the transmission thereof to us. We recommend you (i) to periodically update your software for protecting data transmission over networks (for example, antivirus software) and check that your provider of electronic communication services has adopted suitable means for the security of data transmission over networks (for example,firewalls and ant spamming filters); (ii) keep confidential, and not to disclose to any else, your username and password to access to your account; and (iii) to change your password from time to time.

 

In the unlikely event we believe that the security of your personal information in our possession or control was or may have been compromised, we will notify you of that development as required by applicable law using any of the methods prescribed thereunder (by providing us with your email address, you hereby consent to receiving any such notification in electronic form through such email address).

 

8. RIGHTS IN RELATION TO PERSONAL DATA– MANAGING YOUR CHOICES

 

 1. Your rights

At any time and free of charge, you may access your data, receive your electronic personal data in a structured, commonly used machine-readable format and transmit it to another data controller (data portability), have your data corrected, updated, changed or removed (subject to exemptions which may apply).  You may update any information you have given to us by contacting us at the addresses given below. Requests to delete your data are subject to any applicable legal and document retention obligations imposed on us.

If you think there is a problem with the way we are handling personal data, you have a right to file a complaint to your national and/or any other data protection authority in the EU or the EEA.

To exercise those rights you may send your request sending an email at infoprivacy@maxmara.com or regular mail at the address appearing below (point 13). When contacting us, please be sure to provide us with your name, email address, mailing address and/or telephone number(s) in order to be sure we handle your request correctly.

 

8.2       Accuracy - Keep Personal Data Updated

To allow us to serve you better we encourage you to regularly review and update your personal data.  If you are a registered user you may access and edit your personal data through your user account settings on the Website; otherwise you may contact us (see point 13) to assist you in updating your personal data.

 

8.3       Managing your choices in relation to direct marketing and profiling

If you wish to opt-out from any of the CRM purposes, marketing and/or profiling, or manage your advertising preferences, you can simply send your request to us (see point 13), or  indicated below, or manage your choices account accordingly. The same procedure applies if you wish to withdraw your consentto profiling.   

 

9. CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

 

Pursuant to Section 1798.83 of the California Civil Code, residents of California have the right to request from a business with whom the California resident has an established business relationship, certain information with respect to the types of personal information the business shares with third parties for direct marketing purposes by such third party and the identities of the third parties with whom the business has shared such information during the immediately preceding calendar year.  If you are a California resident and would like a copy of our information disclosures pursuant to such law, please submit a written request to us .  Please allow 30 days for a response.

 

10. DATA RETENTION

Personal data will be retained for the duration of the business relationship and for as long as  necessary for the purposes described in this Privacy Policy (e.g., if you subscribe to a newsletter, for the duration of your subscription; if you have a user account, until you close the account). Beyond this period, your personal data will only be retained to comply with our legal and regulatory obligations (e.g, for 10 years for accounting purposes; for the duration of the mandatory retention requirements for tax purposes, etc.), or to allow us to maintain evidence of our respective rights and duties.

 

Your personal data processed for the CRM purposes (points 3.3) will be retained until you close your account or you withdraw your consent to the processing of your personal data for these purposes. Personal data relating to the details of your purchases processed for profiling and marketing purposes will be retained for a limited period of time in line with the timing permitted by the applicable law; upon expiration of this time limit, the personal data will be deleted or permanently anonymized.

 

11. OUR POLICY ON COOKIES AND SIMILAR PROCESSES

Please consult the Cookie and Advertising Management section of the Website maxmara.com/cookie-policy for more information about cookies generally and how to turn cookies on and off.

 

12. LINKS, ADVERTISERS, SPONSORS & ADS

This  Website may contain links to our various owned or controlled websites, as well as links to third party websites. If you elect to provide your personal data on any such linked website(s), that information will be subject to such linked website's privacy policy and security practices -  including the Websites run and managed by our approved distributors, except for the data collected therein by our distributors for the CRM purposes where our privacy policy is posted - and is not governed by this Privacy Policy. You should familiarise yourself with these other privacy policies , as we are not responsible for, and have no control over, the information submitted to, or collected, used, disclosed or otherwise processed by third party websites.

 

13. DATA CONTROLLER - HOW TO CONTACT US

For the purpose of this Privacy Policy and the data processing described therein please note that “We” “our”, “us” "Company" is Max Mara Fashion Group S.r.l. with registered place of business in Via Pietro Giannone, 10 - 10122 Turin, Italy.  As holding company and ultimate owner of several brands through its affiliates including "Max Mara", the Company is the data controller (as defined under the Reg.(EU) 2016/679) of the data collected at the Boutiques, Points of Sales and/or on the Websites in Italy and abroad for the CRM purposes under points 3.2 and 3.3 . The Company appointed a Data Protection Officer who may be addressed with queries and may receive claims about the processing of personal data for CRM purposes. The Data Protection Officer may be reached at  Via Pietro Giannone 10, 10122 Turin (Italy), email: dpo@mmfg.it.

 

 

The data controller of the data collected at the local Boutique, Point of Sales and/or on the local Website for the sales related purposes under point 3.1 is the Max Mara Boutique, Point of Sales or online store at which you make your purchase and/or which has collected the data. The local vendor may be required to process your personal data in accordance with the data protection rules applicable in the country where it is based. Nevertheless, except in case of any conflicting mandatory rule applicable in that jurisdiction, the local vendor is committed to process your personal data according to the principles declared under this Privacy Policy.

 

 

14. UPDATING THIS POLICY - NOTICES

 

We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of this Privacy Policy at any time by posting such revised Privacy Policy on this page of the Website and updating the “Last Modified” date below.  It is your responsibility to review this Privacy Policy from time to time to take notice of any changes we made.  In some cases, we may provide additional notification of material changes to this Privacy Policy by adding a statement on the homepage of this Website or, for registered users, by sending a notification email or by adding a statement on their account page.  By accepting such revised Privacy Policy through a “click accept” in such notification email or account page statement (made available when required to comply with the applicable laws), or by completing a purchase on the Website or in any stores after this Privacy Policy has been revised, or, otherwise, by using or submitting information to the Website following the posting of the revised Privacy Policy, you agree to such revised Privacy Policy. As a consequence of the changes no processing of your data will be carried out without your explicit consent if so required by the applicable law.   

For any prior versions of the Privacy Policy, please visit this page: maxmara.com/database-privacy

 

LAST MODIFIED

This policy is effective 2018-MAY-25

 

 

This site uses first and third party cookies to enhance the shopping experience and to offer you customised services.
By closing this notice, scrolling the page or resuming browsing, you consent to the cookies that are currently enabled. If you want you can change these preferences now, or view our full cookie policy.

Close